Abstrakty

 

Informujemy, iż termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do dnia 10 kwietnia włącznie.
Opłata konferencyjna 30zł do końca kwietnia na konto, które bedzie wkrótce podane.


Formularz zgłoszeniowy na konferencję: formularz.doc

W tym roku proponujemy skoncentrowanie się nad następującymi obszarami tematycznymi:

 • postrzeganie i przedstawienie śmierci w literaturze, sztuce i religii starożytnej
 • zniszczenia wojenne starożytności
 • upadek imperiów starożytnych
 • kryzys instytucji, prawa i państwa w starożytności
 • śmierć i kryzys gatunków literackich,
 • kryzys w sztuce, degradacja formy
 • kryzys w religiach starożytnych
 • kryzys w filozofii starożytnej
 • degradacja form społecznych
 • degradacja norm moralnych i obyczajowych
 • samobójstwa w starożytności
 • choroba w starożytności
 • zabójstwa, słynne procesy w starożytności
 • zwyrodnienie psychiczne postaci starożytnych
 • tortury
 • damnatio memoriae
 • śmierć w micie
 • koncepcja zepsucia się języka wg starożytnych,
 • obrzędy i rytuały pogrzebowe

Lista ta nie wyczerpuje całej możliwej problematyki, której mogą dotyczyć referaty zgłaszane na konferencję, służy jedynie zasadniczemu ukierunkowaniu tematycznemu.

Kadr geograficzno-chronologiczny obejmuje pierwsze kultury prehistoryczne, starożytny Bliski Wschód, starożytność klasyczną i późny antyk (po VII w. n.e.), społeczności europejskiego Barbaricum, starożytne kultury Dalekiego Wschodu (do VIII w.) oraz kultury prekolumbijskie.